Allgaier, Jušta & partner - články a publikace

Jdi na menu

Publikace a články

Karuselové podvody na DPH ve světle kasačního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR

Několik posledních let slýchávám ve svém okolí historky o podvodech na DPH, množících se zásazích berní správy proti tzv. karuselovým obchodům, apod. Jako člověk dosti naivní mám stále tendenci věřiti spíše státu, daňovým orgánům, že konají striktně v mezích zákonných postupů. Ze všech stran na nás ovšem dotírají náznaky, že snad některé kauzy byly vytvořeny jakoby uměle, že již bylo zlikvidováno x poctivých podnikatelů apod. Nejnovějším náznakem, resp. nyní již tvrdou realitou, je níže předestřené kasační – zrušovací – rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR (dále i „NSS“), které bohužel brutálně obnažuje chybný postup daňové správy. čtěte dále.

více

Jak se rozvést s cizincem

Portugalec a Irka chtějí v České republice ukončit své manželství. Polák pracující ve Finsku se chce u místního soudu rozvést s manželkou, přestože ona s tím nesouhlasí. Češka by ráda zrušila svazek s Malťanem, který uzavřeli v Itálii. Podobné problémy trápí právníky po celé Evropě a vyjádřil se k nim i Jan Jušta v časopise Týden. čtěte dále.

více

Nadbytečnost a pracovní právo

V souvislosti se „strašidlem“, které obchází Evropou (především ekonomickou krizi), začíná i v českých zemích docházet k masivnějšímu propouštění i zaměstnanců, kteří se nedopustili žádného deliktu vůči zaměstnavateli. Takovíto „bezdeliktní“ zaměstnanci jsou pracovním právem tradičně chráněni. Jejich propuštění je prakticky možné pouze dohodou (což bude menší množství případů) nebo na základě výpovědi dané zaměstnavatelem dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce. Nebude od věci objasnit si rozdíl mezi dohodou a výpovědí, a to z pohledu obecné teorie práva. Výklad ovšem bude platit „mutatis mutandis“ i pro právo pracovní. čtěte dále.

více

Nájem a podnájem nebytových prostor

Významná změna na úseku nájmu a podnájmu nebytových prostor (novela zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor), resp. změna nevýznamná v oblasti právní úpravy věcí ztracených (novela ust. § 135 občanského zákoníku). Pod číslem 360/2005 Sb. byla publikována významná novela zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti dnem 19. 10. 2005 a má charakter zejména liberalizační, aktualizační a terminologicky zpřesňující. čtěte dále.

více

Nový zákoník práce

Nový zákoník práce ve světle zlomového nálezu Ústavního soudu České republiky. Ústavní soud rozhodl dne 12. března 2008 v plénu, tedy v plném složení všech soudců Ústavního soudu, o návrhu skupiny poslanců a skupiny senátorů, ve věci ústavní stížnosti na zrušení cca 30 ustanovení zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. čtěte dále.

více

Nový insolvenční zákon

Nový insolvenční zákon byl publikován pod č. 182/2006 Sb. (dále jen „zákon“). Zákon je platný od 30. března 2006, účinnosti však nabyde až po uplynutí legisvakanční lhůty, a to dnem 1. července 2007. Je tedy zdánlivě dosti času na postupné a podrobné seznámení se zákonem. Obdobnou legisvakanční lhůtu měl například i nový správní řád. čtěte dále.

více

Zásadní změna v právní úpravě (zákonných) úroků z prodlení

Informace o novelizaci vládního nařízení č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. čtěte dále.

více

Nejčastější otázky ve vztahu k obchodnímu prostředí na Ukrajině

Vydáno v květnovém čísle (rok 2007) časopisu BIZ

Rozhovor s Mgr. Janem Juštou na téma obchodního prostředí na Ukrajině, ve kterém se dozvíte odpovědi na nejčastější otázky ohledně obchodování s ukrajinskými firmami. Pokud Vás tedy zajímá postup při zakládáni TOB, právní formy společnosti na Ukrajině nebo zkušenosti s platební morálkou ukrajinských firem, čtěte dále.

víceImpressum und rechtliche Hinweise | webmaster | GDPR | poslední aktualizace: 2. 10. 2019