Advokátní kancelář Allgaier, Jušta & partner s.r.o. - právní zastupování v SRN

Skoč na menu

Právní zastupování před soudy v SRN

Žaloby, exekuce, vymáhání pohledávek a jiné spory, osobní účast před soudy v SRN apod.

Naše advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti právního zastupování v občanskoprávních věcech před soudy na celém území Německé spolkové republiky (přes mnohaletou kolegiální spolupráci též v Rakousku a omezeněji i ve Švýcarsku. Jsme plně připraveni Vás právně zastupovat zejména při soudním vymáhání pohledávek, ale i dalších sporech na poli civilního práva probíhajících podle občanského soudního řádu před všemi stupni soudní soustavy v SRN. Dále často zastupujeme klienty přímo při jednání s německými notáři, exekutory, rozhodci, zástupci pro ochranné známky a patenty, státní správou, zejména v oblasti daní s finančními úřady, celními úřady, bankovními domy apod.)

Jedná se o servis klientům, kteří nemusí složitě hledat právní zastoupení v Německu v němčině, ale mohou věc konzultovat přímo s námi v naší advokátní kanceláři a v českém jazyce.

Právní zastupování na území SRN je tak pro naše klienty velice efektivní a lze předejít nejenom problémům s nepochopením složitostí německého právního řádu, ale i pouze problémům v komunikaci se zahraničním advokátem.

V drtivé většině případů za naše služby na území SRN účtujeme náklady právní služby dle platného německého sazebníku zákona o advokátní odměně a v případě úspěchu ve věci je protistrana povinna uhradit veškeré vzniklé náklady.

Před zahájením sporu v SRN pochopitelně klienta poučíme o možnostech, doporučíme řešení a odhadneme náklady související se sporem, aby se mohl klient pohodlně rozhodnout, jaké kroky k efektivní obraně svého nároku zvolí, proto se v případě potřeby právního zastoupení v SRN na nás neváhejte kdykoliv obrátit.Impressum und rechtliche Hinweise | webmaster | GDPR | poslední aktualizace: 2. 10. 2019