Advokátní kancelář Allgaier, Jušta & partner s.r.o. - advokáti

Skoč na menu

Tým advokátní kanceláře

JUDr. JAN JUŠTA, advokát

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (2001)
 • Titul JUDr. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (2011)

Jazyky:

 • český
 • anglický
 • francouzský

Profesní zkušenosti a specializace:

JUDr. Jan Jušta se specializuje na obchodní právo, zejména právo obchodních společností (korporátní právo), občanské, spornou agendu a zastupování před soudy, mezinárodní právo soukromé (nyní částečně nahrazené přepisy EU), rodinné právo s cizím prvkem, právo duševního vlastnictví (ochranné známky) a dále právo týkající se nemovitostí. Své bohaté zkušenosti s různými obory práva nabyl v několika odlišně zaměřených advokátních kancelářích, obchodních společnostech i správních orgánech.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (2002-současnost)

Mag. Jur. MARTIN ALLGAIER - Rechtsanwalt/evropský advokát

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Universität Konstanz/SRN
 • Specializace na obchodní a daňové právo na Steuer- und Wirtschaftsakademie München

Jazyky:

 • německý
 • český
 • anglický
 • francouzský

Profesní zkušenosti specializace:

Mag. jur. Martin Allgaier je jedním z prvních trvale usazených zahraničních advokátů v ČR. Platná národní legislativa reagovala po rozšíření EU na možnost volného pohybu advokátů po území celé Evropské unie tak, že v souladu s právem EU přijala institut - Evropského advokáta -tzn. advokáta, kterému je po splnění několika základních požadavků okamžitě umožněno poskytovat své právní poradenství na území kteréhokoli státu EU. Martin Allgaier byl tedy pod evidenčním číslem 5 0002 zapsán již v roce 2004 do seznamu evropských advokátů České advokátní komory.

Rozsáhlé zkušenosti a dlouhodobá spolupráce s českými advokáty v oboru firemního poradenství (business development) a v oblasti německého i českého obchodního a daňového práva pro českou i zahraniční klientelu jej opravňují k rovnocennému poskytování vysoce odborného poradenství na území SRN i ČR. Účastnil se i jako advokát několika akvizičních projektů.

Členství v profesních organizacích:

 • Rechtsanwaltskammer Tübingen (člen německé advokátní komory)
 • Deutscher Anwaltsverein (spolek německých právníků)
 • Česká advokátní komora (2004)

Mgr. Ing. RONALD KHOM, advokát

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (2002)
 • VŠE: Praha, (2004)

Jazyky:

 • český
 • francouzský
 • anglický

Profesní zkušenosti a specializace:

Mgr. Ing. Ronald Khom nejprve působil v několik orgánech státní správy, poté dlouhodobě jako firemní právník v jedné z nejvýznamnějších českých obchodní společností. Jeho specializací je obecně závazkové právo, spotřebitelské smlouvy, správní právo, pracovní právo, bezpečnost výrobků a technické požadavky na výrobky a související právní oblasti. V roce 2014 úspěšně složil advokátní zkoušky a zůstává dále ve smluvní spolupráci s naší advokátní kanceláří.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (2011-současnost)

Bc. MAREK MAULE, daňový poradce

Vzdělání:

 • VŠE: Praha, 2008

Jazyky:

 • český
 • německý
 • anglický

Profesní zkušenosti specializace:

Vzhledem k narůstající agendě, kde je nezbytné nejenom vyjádření právníka, ale k celkovému posouzení je zcela nutná součinnost daňového poradce, advokátní kancelář každodenně spolupracuje s Markem Maulem, daňovým poradcem. Marek Maule má ve svém oboru rozsáhlé zkušenosti, načerpané mimo jiné např. v KPMG.

Členství v profesních organizacích:

 • komora daňových poradců (2009-současnost)

Mgr. PETRA KAVANOVÁ, právnička

Součástí širšího týmu advokátní kanceláře je Mgr. Petra Kavanová, právnička, Univerzita Karlova v roce 1998, pro advokátní kancelář jsou neocenitelné její kolegiální rady, zvláště v oboru správního práva, a to zejména v řízení před katastrálním úřadem, ale i v nemovitostním právu obecně.


JUDr. RADEK MACH, advokát

Členem širšího týmu advokátní kanceláře je i brněnský advokát JUDr. Radek Mach, se kterým advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje.

JUDr. Vladimír Rejmont:

Novým členem našeho širšího týmu advokátní kanceláře je od roku 2015 JUDr. Vladimír Rejmont, právník, lektor právní nauky a korespondent časopisu Účetnictví. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986, pro advokátní kancelář poskytuje konzultace zejména v oboru pracovního, školského, občanského a korporátního práva.Impressum und rechtliche Hinweise | webmaster | GDPR | poslední aktualizace: 2. 10. 2019