Advokátní kancelář allgaier, Jušta & partner s.r.o. - profil kanceláře

Skoč na menu

Profil kanceláře

Allgaier, Jušta & Partner s.r.o. je česko-německá dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář se sídlem v Praze a v Ravensburgu (Bádensko – Würtembersko, SRN) orientující se na velké a středně velké domácí i zahraniční podnikatele, přičemž část klientely tvoří rovněž drobní podnikatelé a občané. Specializuje se především na české, německé a mezinárodní obchodní právo ale i nemovitosti a rodinné právo a právo duševního vlastnictví. Rodinné právo je též jednou ze specializací advokátní kanceláře, neboť velké zahraniční kanceláře toto odvětví práva svým klientům nenabízejí.

Advokátní kancelář již svým právním poradenstvím umožnila řadě zahraničních společností hladce proniknout na české trhy s rozličnými komoditami od specializovaných spedičních služeb, solárních elektráren až po informační technologie, modeling či třeba bankovnictví a pomohla jim s orientací v českém podnikatelském prostředí. To je dáno hlavně mezinárodním složením kanceláře a aktivním přístupem ke všem klientům. Snahou všech členů advokátní kanceláře je rovněž obdobně pomáhat i českým podnikatelům na domácím trhu, ale i zahraničních trzích především v SRN, Slovensku a Ukrajině.

Právní služby v ČR i SRN

Vzhledem k výše uvedenému je třeba zvýraznit skutečnost, že jeden ze zakládajících členů Allgaier, Jušta & Partner s.r.o. je jedním z úplně prvních evropských advokátů trvale usazených v České republice a současně vedených v seznamu advokátů domovské země, což klientům umožňuje okamžité poskytnutí právních služeb jak na území ČR, tak SRN, aniž by v případě sporu v Německu bylo nutné zajišťovat německou advokátní kancelář. Tomu odpovídá i fakt, že advokátní kancelář je plně přizpůsobena právnímu prostředí Evropské Unie.

Daňové a účetní poradenství

Advokátní kancelář vědoma si toho, aby její právní poradenství bylo co možná nejkomplexnější, rozhodla se vyjít přáním klientů vstříc, neboť velmi často právní poradenství musí obsáhnout i související daňové a účetní dopady.

Vedoucí členové advokátní kanceláře proto se svým spolupracovníky – profesionály na poli daňového poradenství – založili obchodní společnost AJP Tax & Consulting s.r.o., která se snaží spolu s advokátní kanceláří poskytnout svým klientům co nejlepší právní i daňový a účetní servis.

Široké jazykové spektrum

Právníci naší advokátní kanceláře mají plnou jazykovou vybavenost. Klientům jsme schopni poskytovat právní služby v češtině a němčině na nejvyšší možné úrovni – rodilých mluvčí a angličtině, přičemž zaručujeme užití těchto jazyků i na odborné a profesionální úrovni. Dále též omezeněji ve francouzštině a částečně i španělštině a ruštině.

Při poskytování právních služeb aktivně spolupracujeme i s externími právníky (oblast duševního vlastnictví a nemovitostí), ekonomickými poradci (problematika daní a oceňování) a odborníky na trhu s nemovitostmi působícími v nejvýznamnějších společnostech na domácím trhu a zahraničními přidruženými advokátními kancelářemi z Německa.

Náš cíl

Cílem advokátní kanceláře Allgaier, Jušta & Partner s.r.o. je poskytnout svým klientům komplexní poradenské služby na odborné úrovni obvyklé v zahraničí v rámci právních řádů ČR, SRN a SK. Zaměřujeme se vždy na co nejefektivnější poskytnutí právního poradenství vycházejícího z dané situace a zahrnující optimální řešení souvisejících oborů, čímž dosahujeme trvalé spokojenosti našich klientů.Impressum und rechtliche Hinweise | webmaster | GDPR | poslední aktualizace: 2. 10. 2019